Adana 2 Şubesi

Ç.Ü. Sözlü Sınavı İvedilikle Gerçekleştirilmelidir.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği çerçevesinde Çukurova üniversitesinde 20 Eylül 2021 tarihinde sınav ilan edilmiş olup 27/ 11/ 2021 tarihinde yapılması gereken sınav 04/12/2021 tarihinde yapılmıştı. 7/12/2021 Salı sonuçları açıklanan sınava itiraz  değerlendirmesi sonucu olumsuzluklar içerdiği gerekçesiyle iptal edilmek zorunda kalınmıştı. Çukurova Üniversitesi personeli için, 04/12/2021 tarihinde yapılıp  iptal edilen görevde yükselme yazılı sınavı, 26/06/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Ancak aradan dört aya yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen yazılı sınavda başarılı olmuş adayların sözlü sınavları gerçekleştirilmemiştir. Yeniden yükselme ve unvan değişikliği sınavı beklentisi, yükselme sınavının sonuçlandırılarak atamaların yapılması konusunda Çukurova üniversite çalışanları arasında haklı ve yerinde bir beklenti oluşmuştur.

Bu itibarla Çukurova üniversitesinde boş kadrolar için yapılan görevde yükselme yazılı sınav sonuçlarına göre başarılı sayılan adayların sözlü sınavlarının ivedilikle gerçekleştirilerek atamalarının yapılması mağduriyetleri giderecektir. Çukurova üniversitesinde yapılmayan unvan değişikliği sınavı ve yeniden yükselme sınavı beklentisini karşılamak adına bir an önce çalışmalara başlanılmalıdır.