Adana 2 Şubesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI YAPILSIN MAĞDURİYET GİDERİLSİN

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, yükseköğretim kurumlarındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemleriyle atama ve atamaya esas sınavlar buna göre gerçekleştirilmektedir. Liyakat ve  kariyer ilkeleri çerçevesinde kurum içi yükselmenin pratiğe dökülmesi, yetişmiş insan gücünün ve edinilmiş tecrübenin paylaşılmasına katkı sunmaktadır.

Bilindiği üzere 2021 yılında birimlerin ihtiyaçları ve personelin talebi doğrultusunda, unvan değişikliği sınavı için talep toplaması yapıldı. Ancak, unvan değişikliği sınavı birimlerin ihtiyacı belirlenmesi ve bu ihtiyacın sınava girecek personele bildirilmesine rağmen  sınav yapılamamıştır.

 Hizmetinden kadro değil eğitim düzeyine göre yararlanılan personel hizmetinin ücretini alamamaktadır.  Mağduriyetlerin giderilmesi adına,  ‘‘Unvan değişikliği sınavı’’ 2022yılı içerisinde biran önce yapılmalıdır.

 

Sınavın açılması için dilekce verecekler aşağıdaki linki tıklayınız.

/ebs_files/files/ki%C5%9Fi%20unvan%20s%C4%B1nav%C4%B1.doc