Adana 2 Şubesi

ÜNİVERSİTELERDE İŞLER KADROSUZ YÜRÜTÜLÜYOR!

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, yükseköğretim kurumlarındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemleriyle atama ve atamaya esas sınavlar buna göre gerçekleştirilmektedir. Liyakat ve  kariyer ilkeleri çerçevesinde kurum içi yükselmenin pratiğe dökülmesi, yetişmiş insan gücünün ve edinilmiş tecrübenin paylaşılmasına katkı sunmaktadır.

Üniversiteler yükselme ve unvan değişikliği sınavını geçmişte yapmış olsalar da birimlerin ihtiyaçlarını personelin mağduriyetini gidermeye yetmemiştir.

Bilindiği üzere birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda, yükselme ve unvan değişikliği sınavı için talep toplaması yapılmaktadır. Birimler boş kadroları bildirmekten imtina etmektedir. Boş bırakılan kadroların işleri Yükselme ve unvan değişikliği sınavına girecek personel tarafından karşılanmaktadır. Hizmetinden kadro değil eğitim düzeyine göre yararlanılan personel hizmetinin ücretini alamamaktadır. Birimlerin ihtiyacı ve personelin  Mağduriyetinin giderilmesi adına,  ‘‘Yükselme ve Unvan değişikliği sınavı’’ 2023yılı içerisinde biran önce yapılmalıdır.

 

Sınavın açılması için dilekce verecekler aşağıdaki linkten ulaşabilir

 

https://adana2.ebs.org.tr/ebs_files/files/dosya/%C3%87_%C3%9C_%20%C3%9Cnvan%20S%C4%B1nav%20Talep%20Dilekcesi.docx

https://adana2.ebs.org.tr/ebs_files/files/dosya/%C3%87_%C3%9C_%20y%C3%BCkselme%20s%C4%B1nav%20talep%20dilekcesi.docx

https://adana2.ebs.org.tr/ebs_files/files/dosya/AT%C3%9C%20s%C4%B1nav.docx