Adana 2 Şubesi

Çukurova Üniversitesi Çalışanları Promosyonu Revize Edilsin İstiyor.

Çukurova üniversitesi 01.01.2021-31.12.2023 tarihleri arasında 3 yıl süreyi kapsayan 4.012,00TL (Aylık 111,44 ) peşin olarak ödenmek üzere Türkiye iş bankası ile promosyon sözleşmesi imzalamıştır.

Çukurova üniversitesi çalışanları, ekonomide gerçekleşen dalgalanmalar nedeni ile verilen tutarın düşük kaldığını ve diğer kurumlarda yapılan sözleşme rakamlarının çok yüksek olduğunu, Türkiye iş bankasının bireysel müşterilerine yaptıkları sözleşmeleri iptal ederek yüksek rakamlı sözleşme imzaladığını bildiklerini ifade ederek Çukurova üniversitesi rektöründen promosyonun lehlerine revize edilmesini istemektedirler.

Eğitim-Bir-Sen şube başkanı Mehmet Benli'de daha önce çalışanlar için bu talebi yaptıklarını ifade ederek diğer kurumlarda bu revize işlemlerinin yapıldığını bildiklerini, Çukurova üniversitesi çalışanlarının bu haklı talebinin karşılanması gerektiğini ifade ederek birlikte hareket edeceğiz dedi.

Dilekçe örneği;

/ebs_files/files/Promosyon%20i%C3%A7in%20dilekce.docx