Adana 2 Şubesi

ÜYELERİMİZLE BULUŞMA

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Temsilciliğimizin düzenlediği "Üyelerimizle Buluşma" toplantısı yapıldı. Üniversite Temsilcisi Mustafa Sıray yönetim kurulu üyelerini tanıttıktan sonra şube başkanı Mehmet BENLİ bir konuşma yaptı. Başkan gündemdeki konuları aşağıdaki başlıklar altında değerlendirdi;

- 3600 ek gösterge konusu bir an önce herkesi kapsayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

- Yardımcı Hizmetler, Genel İdari Hizmetler sınıfında değerlendirilmelidir

- Yükseköğretim mevzuatı bir an önce yeniden düzenlenmelidir. Yükseköğretim personel kanunu akademik ve idari personeli kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

- Yükselme ve unvan değişikliği sınavı kurum ve personelin eğitimi dikkate alınarak her yıl yapılmalıdır.