Adana 2 Şubesi

ŞEHİT YAKINININ VERİLMEYEN KADROSUNA MAHKEME HUKUKSUZ DEDİ

Çukurova Üniversitesinde Genel İdari Hizmetler sınıfında memur olarak görev yapan Eğitim Bir Sen üyesinin,3713 sayılı Terörle mücadele Kanunu'un Ek 1 inci maddesi uyarınca eğitim durumuna göre ihraz ettiğini ileri sürdüğü adı geçen üniversite bünyesinde münhal olan tekniker veya teknisyen kadrosuna atanmak istemiyle davalı idareye yaptığı başvurunun reddine ilişkin 08.01.2019 tarih ve E3397 sayılı işlemin iptaline ilişkin açılmış dava sonucu karara bağlandı.

Şehit yakınının, okul mezuniyetine göre talep ettiği atanma talebini karşılamayan Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünü Konya Bölge İdare Mahkemesi haksız bularak Adana 3. İdare mahkemesinin vermiş olduğu kararı ibtal etti.