Yönetim Kurulu
Mehmet Benli
Şube Başkanı

05327382437

mbenli@cu.edu.tr

İlyas OKUTAN
Başkan Vekili

05334752726

Hüseyin KANMAZ
Başkan Yardımcısı

05309250837

Ali ACARCA
Başkan Yardımcısı

05323824406

Mustafa Aytaç TÜMER
Başkan Yardımcısı

05424373606

Hasan Özgür ÖZEN
Başkan Yardımcısı

05372661537

Mevlüt ATASEVER
Başkan Yardımcısı

05336010615

Top